İnsan sağlığı

İnsan sağlığının önemi tartışılmaz bir konudur. İnsan sağlığı üzerine çok geniş bir üretim yelpazesi bulunmaktadır. İnterset için sağlık alanında çalışmak her şeyden önce insana dokunan, yaşamına değer katan bir gayret içinde olmak demektir. Kendimizin de dahil olduğu bu konuda çalışmamız sorumluluk duygumuzu en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Sorumluluk duygusu iş yapma biçimimizi belirleyen önemli bir kavramdır. Disposable tek kullanımlık cerrahi set ve önlüklerin kullanıldığı alan düşünüldüğünde işimizin ciddiyeti, sorumluluğu açık bir şekilde görülmektedir.

İnterset üretimini yaptığı tek kullanımlık, disposable cerrahi set ve önlüklerin insan yaşamına son derece hassas anlarda dokunduğunu bilen ve bu sorumluluğu hisseden bir işletmedir. Çok dikkat ve sorumluluk gerektiren bir faaliyet alanımız olmasına karşın insan sağlığına verdiğimiz katkıyı düşününce tüm çabalarımıza değen bir motivasyona sahip oluyoruz.