İnterset yeni, modern, ihtiyaca yanıt veren makina parkına sahiptir.