İnterset bilişim alanına yaptığı yatırımlarla verimliliğini artırmaktadır.